KONTAKTY

Petr Blaha
Sněžné 106
592 03 Sněžné
tel: 732 668 141
napište nám

NEJPRODÁVANĚJŠÍ

naše cena 75 Kč
skladem
naše cena 35 Kč
skladem

ANKETA

Jaké výrobky by jste přivítali v našem e-shopu?

sušenky 62% pečivo 13% moučníky 11% slané krekry 15%

OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

1) VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
Kupující učiněním závazné objednávky  stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené  prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito  obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.


2) OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ A SLUŽEB
Nabízíme  vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop.  Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí e-shopu.
Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.
Zavazujeme  se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v  souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží  vyhovujících daným normám, předpisům a nařízením platným na území České  republiky.
Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické  objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí  uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní  smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním  zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení  objednávky prodávajícím.

3) POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY
Objednávka  je přijata do 24 hodin, potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o  odeslání budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás  budeme samozřejmě kontaktovat.

4) ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY
Každou  objednávku můžete zrušit nejdéle následující den po jejím odeslání a to  telefonicky, či e-mailem a to bez udání důvodu. Stačí uvést jméno,  e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5) NEPŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Zákazník je povinný si objednané zboží převzít od doručovatele,  případně do 14 dnů na poště, pokud ho pošta nezastihne na jeho adrese.

V případě, že se zboží vrátí zpět dodavateli, bude dodavatel o  této skutečnosti informovat zákazníka. Ten je povinen uhradit nové  náklady na opětovné doručení (99 Kč). Pokud tak neučiní, bude na jeho  adresu zaslána faktura na uhrazení nákladů s dopravou a objednávka bude  stornována.

V případě, že zákazník neuhradí fakturu spojenou s náklady na dopravu, bude celá záležitost předána našemu právnímu zástupci.
6) BALNÉ A POŠTOVNÉ
Objednané zboží vám zašleme Českou poštou 120,-+ 30,-

dobírkou přes DPD 88,- + 25,-dobírka
platbou bezhotovostní  na účet 43-7888470217/0100

nebo je po možné využít osobní odběr (po domluvě termínu)
7) DODACÍ LHŮTA
1.Dodací lhůta do 7 pracovní dnů balíkem České pošty. V případě, že  některé zboží nebude skladem, budeme Vás neprodleně kontaktovat.

8) VÝMĚNA ZBOŽÍ
V  případě potřeby Vám nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný  druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši  adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

9) REKLAMACE A ZÁRUKA
Případné  reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v  souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho  převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození.  Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě. Za vady  vzniklé přepravcem neručíme.


Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.


Záruka se nevztahuje na:


a) vady vzniklé běžným používáním

b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním

Postup při reklamaci:


1) informujte nás o reklamaci e-mailem, či písemně

2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku, tedy převzetí zboží naší firmou.

PODMÍNKY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku pan Petr Blaha, IČO: 88293181, se sídlem Sněžné 106, 59203 Sněžné (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa: Sněžné 106, 592 03 Sněžné

email: petr@bezlepkovedobroty.cz

telefon: 732 668 141

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 15 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména hesla, antivirové programy, zálohy apod.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínekVaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 29. 6. 2018.